'Gezicht op Stiens'  Johan Elsinga

Monumentenzorg Leeuwarderadeel is een stichting die zich inzet voor het behoud van monumenten in de gemeente Leeuwarderadeel. De stichting wil dit doel bereiken door monumenten in eigendom te verkrijgen, te restaureren of te onderhouden. Daarnaast wil de stichting de gemeente adviseren over monumenten en de inwoners informeren over de aanwezigheid en de historie van het cultureel historisch erfgoed.

Monumentenzorg Leeuwarderadeel zoekt hierbij nadrukkelijk samenwerking met eigenaren van monumenten en organisaties actief op het gebied van cultuurhistorie monumentenbehoud en onderwijs.

Financiƫle middelen komen voort uit subsidies, fondswerving, donaties en schenkingen.